skip to Main Content
093.664.2092 hello@thaweesin.com

บริการ รับทำ SEO ให้ติดหน้าแรก Google

เพิ่มศักยภาพเครือข่ายเว็บไซต์คุณภาพ ตอบโจทย์ร้านค้าออนไลน์ของคุณ ติดอันดับ Google อย่างต่อเนื่อง

Google

ทำ SEO กับเราดีกว่าที่อื่นอย่างไร?

 • วิเคราะห์เว็บไซต์และธุรกิจ
 • ช่วยวิเคราะห์ แนะนำคีย์เวิร์ด ที่เหมาะสม
 • มีเครือข่ายที่แข็งแรง ประสิทธิภาพสูง
 • บทความเขียนใหม่
 • ปรับแต่งโครงสร้างให้ถูกหลัก
 • รับประกันอันดับ

ค่าบริการ

อัตราค่าใช้บริการ SEO (ราคาต่อคีย์เวิร์ด)

ธุรกิจขนาดเล็ก
10,000฿
 • ติดอันดับ 5 – 10 (1 คีย์เวิร์ด)
 • วิเคราะห์คีย์เวิร์ด
 • วิเคราะห์เว็บไซต์ธุรกิจและคู่แข่ง
 • เพิ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์
 • เพิ่ม Backlink ที่มีประสิทธิภาพ
 • ให้คำแนะนำในการปรับปรุงเว็บไซต์
 • ให้คำแนะนำในการปรับปรุงเว็บไซต์
 • รับประกันอันดับ 1 เดือน
ธุรกิจขนาดกลาง
20,000฿
 • ติดอันดับ 1 – 5 (1 คีย์เวิร์ด)
 • วิเคราะห์คีย์เวิร์ด
 • วิเคราะห์เว็บไซต์ธุรกิจและคู่แข่ง
 • เพิ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์
 • เพิ่ม Backlink ที่มีประสิทธิภาพ
 • ให้คำแนะนำในการปรับปรุงเว็บไซต์
 • ให้คำแนะนำในการปรับปรุงเว็บไซต์
 • รับประกันอันดับ 1 เดือน
ธุรกิจขนาดใหญ่
30,000฿
 • ติดอันดับ 1 – 3 (1 คีย์เวิร์ด)
 • วิเคราะห์คีย์เวิร์ด
 • วิเคราะห์เว็บไซต์ธุรกิจและคู่แข่ง
 • เพิ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์
 • เพิ่ม Backlink ที่มีประสิทธิภาพ
 • ให้คำแนะนำในการปรับปรุงเว็บไซต์
 • ให้คำแนะนำในการปรับปรุงเว็บไซต์
 • รับประกันอันดับ 3 เดือน

หมายเหตุ:

 1. เมื่อเว็บไซต์ติดอันดับ หากลูกค้าต้องการให้รักษาอันดับ จะมีค่าบริการรายเดือนราคา 5,000 บาท ต่อเดือน
 2. ไม่เคยถูกแบนจาก Search Engine มาก่อน
 3. หากเคยใช้บริการ รับทำ SEO กับเจ้าอื่นมาแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบก่อนเริ่มงาน
 4. ชื่อเว็บไซต์ (Domain name) ต้องมีอายุ 1 เดือนขึ้นไป
 5. เว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์ เปิดใช้งานแล้ว
 6. กรณีที่ลูกค้ายกเลิกการใช้บริการระหว่างการทำงาน ทั้งที่ยังไม่ครบระยะเวลาการให้บริการ ทางเราขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าบริการแก่ลูกค้า
Back To Top